#เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

อาการ กลัวความล้มเหลว

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ / อาการ กลัวความล้มเหลว

     สาเหตุ
      ยึดติดกับ Ego ของตัวเอง
      หลงตัวเองเกินไป
      กลัวคนอื่นมองว่าเราได้ไม่ดี

    ปรับแนวความคิดใหม่
      เราก็ไม่ใช่คน Perfect อะไร มีผิดพลาดได้

คนส่วนใหญ่กลัวความล้มเหลว เพราะไปยึดติดกับตัวเองมากเกินไป ไม่ยอมให้ตัวเองผิดพลาดบ้าง เพื่อจะไดเกิดการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองในเรื่องใหม่ จริงๆ แล้วความล้มเหลวเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นๆ ไม่ใช่ตัวเราที่ล้มเหลว ดังนั้นหากเราเลิกยึดติดว่าตัวเราต้องสมบูรณ์แบบและปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ มีทั้งสำเร็จและล้มเหลว ก็จะทำให้เรากลัวความล้มเหลวน้อยลง

การเอาชนะความกลัวความล้มเหลว ก็แค่ยอมรับว่า “เราไม่ใช่คนที่ Perfect อะไร มีทำผิดพลาดได้” และตั้งใจที่จะยอมรับผลลัพธ์ ทีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านดี หรือด้านร้ายก็ตาม ก็จะทำให้เราคลาดความกังวล ในเรื่องเกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นตัวเอง และลงมือกระทำสิ่งใหม่ๆ ทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น

การเอาชนะความกลัวความล้มเหลว
ลงมือทำในสิ่งที่คุณกล้า ความกล้าก็จะหายไป
ยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
เลิกยึดติดกับ Ego ของตัวเอง โดยการทำตัวสบายๆ
ไม่กลัวว่าคนอื่นจะคิดอะไรกับเรา เพราะเรายอมรับได้

มนุษย์ทุกคนมีโอกาสผิดพลาด ยิ่งทำมากเท่าไรความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นมากตามไปด้วย แต่อีกด้านหนึ่งความสำเร็จก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น ยอมรับว่าเราไม่ Perfect แต่ตั้งใจทำให้ดีที่สุด คุณก็จะกลัวความล้มเหลวน้อยลงครับ

“ล้มเพราะรุกก้าวเดินไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่”

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองอารมณ์เชิงลบกลัวล้มเหลว

แสดงความคิดเห็น