#เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

อาการ ขี้กังวล

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ / อาการ ขี้กังวล

     สาเหตุ
      จินตนาการเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงลบ
      คิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ดี
      มองสิ่งที่จะเกิดในอนาคตไม่ดี

    ปรับแนวความคิดใหม่
      ยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม

คนที่กังวลใจบ่อยๆ เกิดขึ้นจากกการคิดถึงเรื่องในอนาคต (สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น) มากเกินไป จึงไม่แน่ใจว่า ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น จะออกมาดีหรือไม่ดี และคนส่วนใหญ่ เวลาคิดกับอนาคตทีไร ก็จะจินตนาการเชิงลบกับตัวเองเสมอ โดยคาดว่าผลลัพธ์จะไม่ดี จึงกังวลใจเพิ่มขึ้น เพราะอยากได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ก็ไม่สามารถควบคุอนาคตได้ ดังนั้นจึงสมควรที่จะเลิกคิดถึงอนาคต แต่ควรให้ความสำคัญที่ปัจจุบันเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของเราเอง

ปัจจุบัน อนาคต

การปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ โดยยอมรับในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้ก็จะทำให้เราคลายความกังวลลง และเริ่มให้ความสำคัญที่ปัจจุบันมากขึ้น หลังจากนั้นเราก็จะลงมือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ในอนาคต ไม่นำจินตนาการต่างๆ มาคิด แต่ลงมือทำทันที เท่าที่เราทำได้ ก็จะเพิ่มความสบายใจให้กับตัวเราเอง

ถ้าหากเราเริ่มกังวลใจขึ้นมาอีกเมื่อไร ก็ให้เรากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วถามตัวเองว่า
เราสามารถทำอะไรเพิ่มอีกได้บ้าง?
 เราควรทำเรื่องอะไร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี?
 เราทำตามแผนที่วางไว้ครบถ้วนหรือยัง?
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เรายอมรับได้หรือไม่?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองอารมณ์เชิงลบขี้กังวล

แสดงความคิดเห็น