#เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

อาการ ดื้อ ไม่ยอมรับผู้อื่น

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ / อาการ ดื้อ ไม่ยอมรับผู้อื่น

     สาเหตุ
      เรียกร้องความสนใจของผู้อื่น

    ปรับแนวความคิดใหม่
      คิดถึงเรื่องที่ภาคภูมิใจในอดีต

เราดื้อหรือไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นพูด และแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมา เพราะเรากำลังเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ แต่ถ้าถามตัวเองดูดีๆ ว่าเราไม่พอใจหรือดื้อ ไม่ทำตามคนอื่นบอกเป็นเพราะเหตุใด ก็จะได้คำตอบว่า “ ความคิดของเรากับเขาไม่เหมือนกัน” และเราเชื่อในสิ่งที่เราทำมากกว่า ทำไมเขาไม่ยอมรับความคิดของเรา ดังนั้น เราก็จะไม่ยอมรับในความคิดของเขาเช่นกัน เราก็เลยแสดงออกโดยการดื้อ แต่ถ้าเขาพยายามอธิบายให้เราฟังถึงเหตุและผลของเขาและจูงใจให้เราเข้าใจในเจตนาของเขาเราก็คงจะยอมรับได้ หรือเปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็นบ้าง เราก็จะสบายใจขึ้น แล้วก็จะเลิกดื้อไปเอง ถ้าเรายอมรับได้ แต่จริงๆ แล้วไม่ค่อยมีใคร ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเราก็เลิกดื้อขึ้นมา ถ้าเราต้องการแก้ไขอาการดื้อของเรา เราก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเปลี่ยนแปลงหรอก เพราะยิ่งรอก็ยิ่งไม่ได้รับ

ถ้าพิจารณาถึงสาเหตุของการดื้อจริงๆ แล้วเราจะเห็นว่าเป็นเพราะเราเรียกร้องการยอมรับจากผู้อื่น เนื่องจากว่า
 คนส่วนใหญ่ชอบคำชม
คนอยากได้การยอมรับ
คนอยากรู้สึกมีคุณค่า

ดังนั้นเราสามารถสร้างความรู้สึกเหล่านี้ได้ด้วยตัวตัวเราเอง โดยการนึกถึงเรื่องที่เราภาคภูมิใจในอดีตขึ้นมา 1 เรื่อง แล้วคิดดูว่ากว่าที่เราจะภาคภูมิใจเราต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง แล้วลองชมตัวเองดู จะทำให้เรารู้สึกตัวเองมีคุณค่าและยอมรับในตัวเองเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้น ทำให้เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้มากขึ้น เราจะเริ่มพิจารณาใหม่ว่า คนอื่นที่ให้เราทำนั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง โดยที่ไม่เรียกร้องการยอมรับจากเขาอีกแล้ว เนื่องจากการยอมรับตัวเองไปแล้ว เมื่อเราเปิดใจรับฟังผู้อื่นมากขึ้นเท่าไร อาการดื้อ ของเราก็จะลดน้อยลงไปเองครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองอารมณ์เชิงลบไม่ยอมรับผู้อื่น

แสดงความคิดเห็น