หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / รวมคู่มือให้ความรู้ (Manual & E-Book) / เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ / เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ : อาการ ดื้อ ไม่ยอมรับผู้อื่น