#เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

อาการ หงุดหงิด

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ / อาการ หงุดหงิด

     สาเหตุ
      เหตุการณ์ไม่ได้ดั่งใจ
      คนที่พูดคุยด้วยไม่ได้ดั่งใจ
      งานที่ทำอยู่ไม่ได้ดั่งใจ

    ปรับแนวความคิดใหม่
      มองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติด้วยใจเป็นกลาง

อารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นกับทุกๆ คน มากน้อยต่างกัน เนื่องจากเรามีความคาดหวังกับทุกๆ สิ่ง โดยไม่รู้ตัว เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดไว้ ก็จะทำให้เราเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาทันที และเราก็มักจะโทษสิ่งอื่นๆ หรือคนอื่นๆ เป็นผู้นำให้เราหงุดหงิด ดังนั้น สิ่งนั้นหรือคนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงก่อน เราจึงจะหายหงุดหงิดได้ ซึ่งต้องใช้เวลลานานมากกว่าที่เหตุการณ์หรือคนๆ นั้นจะเปลี่ยนแปลงจนเราพอใจ เช่น
 หงุดหงิดกับรถติด : รถต้องหายติดเราจึงหายหงุดหงิด
 ลูกน้องทำให้หงุดหงิด : ลูกน้องต้องทำดีขึ้นก่อนเราจึงหายหงุดหงิด
 สามีทำให้หงุดหงิด : สามีต้องทำตัวให้ดีก่อน เราจึงหายหงุดหงิด
 หงุดหงิดเสียงดังทำงานไม่ได้ : เสียงต้องเงียบก่อนเราจึงหายหงุดหงิด

จะเห็นว่าสิ่งต่างๆ นั้น จะไม่สามารถเข้าสู่สภาวะปกติหรือสภาวะที่เราต้องการได้ในทันทีเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย เราจึงหงุดหงิดอยู่นานมาก แต่ถ้าเรายอมรับว่า “ เราเป็นผู้หงุดหงิดเอง” สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวเลย เราก็จะเริ่มคิดได้ว่าแล้วเราจะคิดอย่างไร ซึ่งทำให้เราหายหงุดหงิดได้ เพราะถ้าเราเป็นผู้ปรับเปลี่ยนตัวเองน่าจะง่ายกว่าและสามารถทำได้ทันทีเลย เช่น
รถติด ไม่สามรถแก้ไขได้ หาอย่างอื่นทำดีกว่า แล้วลงมือทำสิ่งนั้นเลย เขาก็คงเป็นหัวหน้าเหมือนเราไปแล้ว
ลูกน้องไม่ได้ดั่งใจ เขายังขาดทักษะอะไรอีกนะ เราควรพัฒนาเขาเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นดี ถ้าเขาทำได้ดีเหมือนที่เราต้องการ
 สามีไม่ได้ดั่งใจ เราไม่คาดหวังเขาในเรื่องนี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ร้ายแรงเกินไปก็เลิกหงุดหงิดดีกว่า หาอย่างอื่นทำดีกว่า
 เสียงดังทำงานไม่ได้เลย ลองฝึกสมาธิดูดีกว่า เราสามารถสนใจงานของเราโดยไม่ได้ยินเสียงหรือไม่ ถ้าทำได้ สุดยอดแน่นอนเลย

คุณสามารถที่จะปรับเทคนิคที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้ด้วยตัวเอง  ถ้าคุณไม่อยากหงุดหงิด คุณก็จะหยุดความหงุดหงิดได้เองครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองอารมณ์เชิงลบหงุดหงิด

แสดงความคิดเห็น