#เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

อาการ ไม่กล้าพูดบางเรื่องกับบางคน

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ / อาการ ไม่กล้าพูดบางเรื่องกับบางคน

     สาเหตุ
      กลัวผู้อื่นไม่ยอมรับ
      ไม่รู้ว่าเขาจะคิดอย่างไรกับคำพูดของเรา
      เกิดเขาไม่พอใจแล้วเราจะทำอย่างไรดี

    ปรับแนวความคิดใหม่
      คิดว่าอยากรู้ว่าเขาคิดอย่างไรบ้าง

คนส่วนใหญ่ชอบคิดไปเองว่า “ไม่รู้คนอื่นคิดอย่างไร?” เมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อไร ความรู้สึกของเราก็จะหยุดคำพูดและการกระทำของเราทันที เพราะเราจะเริ่มจินตนาการเชิงลบขึ้นมาจากการพูดของเรา ซึ่งจะส่งผลเสีย ทำให้เราไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ คนอื่นก็จะไม่เข้าใจเรา เมื่อต่างคนต่างไม่เข้าใจและไม่พูดจากัน ก็ย่อมคิดในเชิงลบซึ่งกันและกัน

การกล้าแสดงออกหรือกล้าพูด ไม่ใช่เรื่องก้าวร้าวเพียงแต่ผู้พูดต้องใช้วาจาที่สุภาพและไม่คิดไปเอง โดยเปลี่ยนความคิดว่า ถ้าเราได้พูดออกไปแล้วจะได้รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับคำพูดของเรา จะได้ปรับจูนซึ่งกันและกันต่อไป

สิ่งที่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆ คือ
 คิดว่าจะว่ากล่าวตักเตือนลูกน้องก็ไม่กล้า กลัวคิดมาก
 อยากจะนำเสนอความคิดเห็น ก็กลัวคนอื่นไม่ยอมรับ
 ไม่แน่ใจว่าใช้คำถามแบบนี้จะดีหรือไม่
 จะชมคนที่ทำดี กลัวเขาว่าเสแสร้ง
 หาเรื่องคุยในวงสังคมที่ไม่คุ้นเคยไม่ได้

ดี๋ยวนี้ผมมีความกล้ามากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่คือ การพูดกับผู้อื่นนั้น เราต้องการสื่อสารเพื่อเข้าใจความคิดของเขามากกว่าอยากให้เขาเข้าใจเรา ทำให้สบายใจที่จะพูดมากขั้น เพราะเมื่อพูดไปแล้วก็จะตั้งใจฟัง หรือพยายามรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขา เพื่อจะได้สื่อสารหรือพูดคุยต่อ ไม่ใช่ต้องการคำตอบทำให้ไม่เครียด เพราะคำตอบหรือความคิดเขาจะเป็นอย่างไร เราก็ฟังได้เพราะเราไม่ได้มีคำตอบในใจของเรา

“การสื่อสารที่ดี คือ การเข้าใจผู้อื่นและรับฟังผู้อื่น”

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองอารมณ์เชิงลบการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น