#พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

การปลูกต้นไม้วันนี้ เพื่อวันข้างหน้า

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย / การปลูกต้นไม้วันนี้ เพื่อวันข้างหน้า

แนวความคิดจากรูปภาพ
การปลูกต้นไม้ต้องมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผล ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดผลทันทีทันใดเมื่อเริ่มลงมือปลูกซึ่งเปรียบเสมือนการทำอะไรก็แล้ว แต่ควรมีความอดทนที่จะรอผลลัพธ์ ไม่เร่งรีบ กังวลกับผลลัพธ์มากจนเกินไป และระหว่างที่กำลังเก็บผลไม้ก็เช่นเดียวกันควรที่จะคิดเสมอว่าผลไม้ต้นนี้คงต้องหมดไปสักวันหนึ่ง ดังนั้นควรต้องปลูกต้นอื่นเพิ่มเติมเรื่อยๆ เพื่อให้ต้นไม้เติบโตทันกันเมื่อต้นแรก (กลุ่มแรก) หมด ต้นต่อมาก็เจริญมาให้เก็บเกี่ยวได้ทัน ระหว่างทางย่อมมีบางต้นที่ตายไปเปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่ได้ดังที่หวังไว้ก็ควรรอสิ่งอื่นๆต่อไป ไม่ควรสิ้นหวังแต่ให้สร้างโอกาสไว้ตลอด

ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผมจะหยิ่งยโสเสมอเมื่อประสบความสำเร็จในช่วงเด็กๆจนมีหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกท้อถอยทั้งๆ ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรแต่ก็ติดตัวมาจนกระทั่งเข้าสู่วัยทำงาน ค่อยๆ รู้สึกตัวว่าถ้าเราไม่หมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ ใช้แต่ความสามารถเดิมๆ คงไม่เติบโตแน่ๆ จึงพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ เพื่อเป็นทุนว่าสักวันหนึ่งคงได้ใช้ประโยชน์ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นก็ตาม และสุดท้ายก็ได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอดีตที่ลงแรงทำงานหนักมาโดยตลอด ทำให้มีกรณีศึกษามาแลกเปลี่ยนในการประกอบอาชีพปัจจุบันได้มากมาย

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง 
 สิ่งที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองคือเรื่องใด?
 การทำงานหนักวันนี้จะช่วยอนาคตเราเรื่องอะไร?
 สิ่งที่เคยทำมาในอดีตและส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคือเรื่องใด?
เราชอบพัฒนาตัวเองในเรื่องใดมากเป็นพิเศษ?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองปลูกต้นไม้การเติบโต

แสดงความคิดเห็น