#พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

การใช้คุณสมบัติเด่นในการบรรลุเป้าหมาย

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย / การใช้คุณสมบัติเด่นในการบรรลุเป้าหมาย

แนวความคิดจากรูปภาพ
การค้นหาคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของตัวเองในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ หลายๆคนทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายแต่อาจเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะทำหรือทำได้ไม่ดีทั้งๆ ที่จริงๆแล้วมีเรื่องที่ตัวเองทำได้ดีและอยากทำ ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้หากค้นหาเจอก็จะทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จทำได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งทุกๆคนจะมีจุดเด่นที่ทำได้ดี ไม่ต้องพยายามมากและเรื่องที่อยากทำเป็นตัวกระตุ้นและแรงจูงใจให้ลงมือทำและ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย ด้วยซึ่งจุดที่เราเรียกว่า “จุดหวาน” ของตัวเองตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันผมเป็นโค้ชและที่ปรึกษาที่ไม่ได้ตรงกับสาขาที่เรียนจบมาเลยอาจนำประสบการณ์มาใช้บ้าง เพราะผมจบวิศวกรและปริญญาโทการตลาดแต่ทำหน้าที่วิทยากรแนวโค้ชชิ่งเชิงจิตวิทยา ซึ่งสามารถทำให้ผมประสบความสำเร็จเพราะใช้จุดเด่นของตัวเองคือ ช่างพูด และได้ทำเรื่องที่ชอบคือสอนผู้อื่น ซึ่งตรงกับอาชีพของตัวเองสู่เป้าหมายที่วางไว้คือ ที่ปรึกษาที่ดี ทำให้ผมมีความสุขกับงานที่ทำอยู่เป็นอย่างมาก ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะ ได้ทำงานบน “จุดหวาน” ของตัวเองครับ

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง 
ระบุสิ่งที่ต้องทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ระบุสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุด
ระบุสิ่งที่อยากทำมีแรงบันดาลใจทุกครั้งที่ทำ
ค้นหาจุดร่วมของ 3 สิ่งให้เจอแล้วปฏิบัติตามนั้น

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองเป้าหมายคุณสมบัติเด่น

แสดงความคิดเห็น