#พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

พลังแห่งการกำหนดเป้าหมาย

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย / พลังแห่งการกำหนดเป้าหมาย

แนวความคิดจากรูปภาพ
การกำหนดเป้าหมายมีพลังมหาศาลในการกำหนดทิศทางที่จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จ หลายคนดำเนินชีวิตแบบไม่มีเป้าหมาย ปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปเอง โดยที่ไม่รู้ตัวว่าเสียเวลากับเรื่องต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์ไปมากมาย เพราะเข้าใจผิดไปว่า “เป้าหมาย” ทำให้เกิดความเครียด แต่จริงๆ แล้วเป้าหมายจะทำให้เราจดจ่อต่อการกระทำมากกว่า คนที่คิดว่าเป้าหมายเป็นความเครียดเพราะอยากได้ผลลัพธ์ทันทีที่ลงมือทำและคอยกังวลว่าจะทำได้หรือไม่ แต่คนที่สำเร็จตามเป้าหมายนั้นเขาจะดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีความสุขที่ได้ลงมือทำ มุ่งมั่นไปเรื่อยๆ จนบรรลุเป้าหมาย เพราะใช้เป้าหมายเป็นตัวกำหนดทิศทางที่จะเดินไปให้ถึง


ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
สมัยก่อนผมคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจน และดำเนินชีวิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ก็คอยคิดอยู่เรื่อยว่าจะได้หรือไม่ เป็นกังวลอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความเครียด และมีหลายครั้งที่ไม่แน่ใจก็เลยล้มเลิกเรื่องนั้นไป ปัจจุบันเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วก็จะเขียนแผนไว้คร่าวๆ แล้วเริ่มลงมือทำทันที ไม่คิดมาก ระหว่างทางก็แค่ตรวจสอบแล้วคิดว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ไม่กังวลเพราะจะทำให้เราหยุดเดิน

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง 
ลองดำเนินการกำหนดเป้าหมายตามขั้นตอน ดังนี้

กำหนดเป้าหมายที่ต้องการพิชิต
เป้าหมายนี้จากแรงปรารถนาให้เรามากแค่ไหน?
เรามีความเชื่อมั่นว่าทำให้สำเร็จหรือไม่?
แผนดำเนินการคร่าวๆ สำหรับเป้าหมายเป็นอย่างไร?
จุดเด่นของเราที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จคือเรื่องใด?
เราจะเริ่มลงมือทำเมื่อไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองการกำหนดเป้าหมายการลงมือทำ

แสดงความคิดเห็น