#พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

มองตัวเองผ่านกระจกเงาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย / มองตัวเองผ่านกระจกเงาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

แนวความคิดจากรูปภาพ
การส่องกระจกเงาจะทำให้เราเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้น เมื่อเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็จะกระตุ้นให้เราอยากเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสิ่งที่ยังเป็นข้อบกพร่องของเราอยู่ โดยที่เราต้องเป็นผู้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเองไม่ต้องให้ใครมาบังคับ หากเราไม่ค่อยสำรวจตัวเองเพราะคิดว่าไม่เป็นไร คนหลายคนจึงไม่พัฒนาตัวเองเนื่องจากไม่สำรวจตัวเองและยอมรับด้วยตัวเอง ต้องคอยให้คนอื่นมาบอกก่อนแล้วจึงจะแก้ไข ทำให้การพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นยากเนื่องจากเราจะไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นว่าและเราก็ไม่ค่อยพอใจ


ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
การรับฟังเสียงวิพากย์ วิจารณ์หรือถูกต่อว่าแล้วไม่โกรธ เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผมเมื่อก่อนเพราะผมค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมใคร จะเถียงกลับไปทุกครั้ง และจะโกรธอย่างมาก จนทำอะไรที่ไม่ดีไปหลายอย่าง แต่เดี๋ยวนี้จะรับฟังและยอมรับมากขึ้นมองว่าเป็นกระจกเงาที่ส่องให้เราเห็นตัวเองในเรื่องที่เกิดขึ้น เมื่อเรามองเห็นและยอมรับได้แล้วก็เหลือว่าเราจะเลือกพัฒนาตัวเองหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ผมเลือกที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นมากกว่าความโกรธที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดเลย

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง 
สำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆโดยถามตัวเองดังนี้

เรามีเรื่องใดที่ควรปรับปรุงอีกบ้าง?
เราอยากพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นในเรื่องใด?
เรารู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนวิพากษ์ วิจารณ์ ยอมรับได้หรือไม่?
เราตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องใด?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลงสำรวจตัวเอง

แสดงความคิดเห็น