#พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

สร้างทัศนคติเชิงบวกด้วยการใส่เรื่องดีดี

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย / สร้างทัศนคติเชิงบวกด้วยการใส่เรื่องดีดี

แนวความคิดจากรูปภาพ
ทัศนคติของเราเกิดจากการสะสมข้อมูลต่างๆในจิตใต้สำนึกของเรา เพราะจิตใต้สำนึกจะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่เราเคยคิด ประสบการณ์ การกระทำในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องดีและไม่ดี จนเป็นมาตรฐานทางความคิดของเราที่แสดงออกผ่านจิตสำนึก ซึ่งเป็นประสาทสัมผัสทั้ง 5 (หู ตา จมูก ลิ้น กาย) ดังนั้นหากเราต้องการให้เรามีทัศนคติที่ดี เราจึงต้องใส่ข้อมูลดีๆกับตัวเองและข้อมูลใหม่นี้ก็จะไปทดแทนข้อมูลเก่าที่ไม่ดีของเรา เพราะในอดีตเราได้ใส่ข้อมูลไม่ดีให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว เมื่อจิตใต้สำนึกมีข้อมูลดีๆมากขึ้นความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเราจะดีขึ้นเช่นเดียวกันตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
เมื่อก่อนผมเป็นคนคิดลบเป็นอย่างมาก เจอเหตุการณ์อะไรก็จะมองด้านไม่ดีไว้ก่อน คิดอะไรก็มีแต่ข้อกังวล กลัวล้มเหลว ตอนแรกเข้าใจว่าจะทำให้เราระวังตัวและกระตือรือร้นมากขึ้นแต่จริงๆแล้วกลับเครียดมากขึ้น พอได้ฝึกฝนเรื่องการใส่ความคิดดีๆกับตัวเอง มองด้านที่เป็นประโยชน์มากขึ้น คาดหวังว่าจะเกิดสิ่งดีๆบ้างก็ทำให้จิตใจสบายขึ้น จูงใจให้ลงมือทำและปฏิบัติระหว่างทางด้วยความสุข ผลลัพธ์ก็ออกมาค่อนข้างเยอะ นี่คงเป็นพลังของจิตใต้สำนึกแน่เลย

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง 
 เราจะแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวกเรื่องใดดี ?
 ต่อไปนี้จะให้ข้อมูลด้านดีกับตัวเองเรื่องใดบ้าง ?
 พฤติกรรมอะไรที่เราอยากเปลี่ยนแปลง ?
 เราจะปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรเพื่อให้มีพฤติกรรมดีขึ้น ?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองจิตใต้สำนึกทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น