#พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

เรียนรู้วงจรสร้างพฤติกรรม

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย / เรียนรู้วงจรสร้างพฤติกรรม

แนวความคิดจากรูปภาพ
ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะคุณจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อเสมอ หลายคนอาจมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งว่า เราเชื่อแล้วไม่เป็นอย่างที่เชื่อเลย อันนั้นอาจเป็นความเชื่อต่อคนอื่น แต่นี่ต้องเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวเอง เพราะความเชื่อทำให้เราคิดอย่างที่เราเชื่อแล้วรู้สึกแบบนั้น จึงเกิดการกระทำตามที่เรารู้สึก เมื่อดำเนินการปฏิบัติบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของตัวเองไป เช่น
เชื่อว่าทำงานหนักจะประสบความสำเร็จ ก็จะลงมือทำอย่างเดียว
เชื่อว่าจิ้งจกน่าขยะแขยง เห็นทีไรก็จะหนีทุกทีตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
จากเดิมผมไม่เคยเชื่อว่า “เราสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้” เพราะสิ่งที่เรารู้สึกนั้นเกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม เหตุการณ์นั้นๆ ทำให้เรารู้สึก ดังนั้นถ้าจะให้เรารู้สึกดีขึ้น ก็ต้องให้สิ่งนั้นเปลี่ยนก่อน แต่หลังจากที่เชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที ก็ทำให้เกิดการฝึกฝน เช่น รถติดไม่หงุดหงิด, เจอเรื่องไม่ได้ดั่งใจก็ยอมรับในผลลัพธ์, รู้สึกเครียด ก็มองด้านดีของสิ่งที่เจออยู่ เป็นต้น ก็ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกของเราดีขึ้น

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง 
ถ้าอยากเปลี่ยนอุปนิสัย (พฤติกรรม)ใดของตัวเองให้ทำดังนี้

อุปนิสัยที่เราอยากเปลี่ยนแปลง?
เหตุการณ์ใดทำให้เราเกิดนิสัยอย่างนี้ขึ้น?
 เราเชื่ออย่างไรจึงทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วแสดงนิสัยออกมา?
เราปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือความคิดใหม่เป็นอย่างไรได้บ้าง?
เราจะปฏิบัติตัวเองใหม่อย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองวงจรพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น