#เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

กล้าลงมือทำเอาชนะจินตนาการความกลัวได้

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน / กล้าลงมือทำเอาชนะจินตนาการความกลัวได้

ความกลัว เป็นจินตนาการที่เราคิดขึ้นมาเอง ซึ่งแนวโน้ม 90% ไม่เป็นอย่างที่เราคิดพอเราสร้างความกลัว ซึ่งไม่มีตัวตนขึ้นมาแล้ว ทำให้เราหยุดการกระทำหรือทำด้วยความไม่มั่นใจ ผลงานจึงไม่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ออกมาไม่ดีพอ ความกลัวมีมากมาย เช่น กลัวถูกปฏิเสธ, กลัวล้มเหลว, กลัวทำไม่ได้, กลัวสิ่งที่ไม่เคยเห็น, กลัวเขาไม่ยอมรับ เป็นต้น จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เรากลัวนั้น ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราคาดเดาไปเองว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้น จึงจินตนาการความกลัวขึ้นมา

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยตัวเอง
การเอาชนะความกลัว คือกล้าลงมือทำในสิ่งที่คุณกลัว เพราะความกลัวเป็นจินตนาการ หากเราลงมือทำก็เท่ากับเผชิญกับข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้น จุดที่เราให้ความสำคัญก็จะไปอยู่ที่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำ จินตนาการที่เราคิดไว้ก็จะหายไปเอง ความกล้าหาญ คือคุณสามารถปฏิบัติต่อไปได้ถึงแม้ว่าคุณจะกลัวเรื่องนั้นก็ตาม ดังนั้น เราควรฝึกฝนตัวเองในการลงมือทำทุกครั้งที่เราสร้างความกลัวมาเอง ถ้าเรายังไม่ลงมือทำ ความกลัวก็จะยังอยู่เพราะเรายังไม่รู้ผลลัพธ์ หากทำแล้วผลลัพธ์เกิดทุกอย่างก็ไม่กลัวแล้ว โดยข้อเท็จจริงแล้วเราจะลดความกลัวไม่ได้ทันที เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทางออกทางเดียวคือควรคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการกระทำแล้วลงมือทำทันที

การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
กลัวถูกปฏิเสธ ถ้าถูกปฏิเสธแสดงว่าของเรายังไม่ดีพอ ควรแก้ไขใหม่
กลัวล้มเหลว การลงมือทำอาจสำเร็จหรือไม่ก็ได้ประสบการณ์
กลัวทำไม่ได้ ลงมือทำไปเลยจะได้พิสูจน์ว่าเราทำได้
กลัวสิ่งที่ไม่เคยเห็น ลองดูหน่อยสิว่าน่าสนใจแค่ไหน
กลัวผิดหวัง ถ้ายอมรับกับผลลัพธ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ไม่ถือว่าผิดหวัง
กลัวทำผิด ผิดเป็นครูที่สอนเราให้เก่งขึ้น

สิ่งที่คุณได้รับและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝนอย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองลงมือทำกลัวล้มเหลว

แสดงความคิดเห็น