#เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

ปัญหาและอุปสรรคคือแบบทดสอบของความสำเร็จ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน / ปัญหาและอุปสรรคคือแบบทดสอบของความสำเร็จ

การทำงานและดำเนินชีวิตนั้น ทุกๆ คนคงไม่อยากเจอปัญหาและอุปสรรค แต่เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งทำงานมากก็จะยิ่งเจอปัญหาและอุปสรรคมากขึ้นเท่านั้น เพราะปัญหาและอุปสรรคที่เจอยู่นั้นจะทำให้เราเครียดและกังวล ว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่ดี และจะทำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ความคิดและความรู้สึกเชิงลบจะเข้ามาในสมอง (ความคิดของเรา) มากมายจนบางครั้งก็เกิดอาการท้อถอยและเลิกทำสิ่งนั้นไปเลย เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยตัวเอง
เราไม่สามารถหนีปัญหาและอุปสรรคไปได้ ถ้าเราคิดว่าเป็นแบบทดสอบของเราก่อนที่จะประสบความสำเร็จจะได้หรือไม่?

การผ่านแบบทดสอบบ่อยๆ ด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้ เสมือนหนึ่งการสะสมความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพิ่มขึ้น ปัญหาเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้ว เราย่อมเห็นว่าเป้าหมายสำคัญกว่า หากเรามุ่งเน้นวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้เพราะปัญหาไม่น่าสนใจ แต่วิธีแก้ไขน่าสนใจมากกว่าเราจะค้นพบได้เร็วแค่ไหน ถ้าแก้ไขโจทย์นี้ได้เร็ว เราก็สามารถผ่านปัญหาแล้วเจอปัญหาอื่นต่อไปเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ หากเปรียบเทียบเป็นเกมส์ก็ผ่าน Level ไปได้ครับ

การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
งานมีปัญหา แบบทดสอบความเชี่ยวชาญในงาน
คนมีปัญหา แบบทดสอบภาวะผู้นำ
ชีวิตมีปัญหา แบบทดสอบความเชื่อมั่นในตัวเอง
มีปัญหากับหัวหน้า แบบทดสอบทัศนคติเชิงบวก
มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน แบบทดสอบเรื่องการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
มีปัญหาเรื่องรถติด แบบทดสอบความอดทน
มีปัญหาเรื่องเงิน แบบทดสอบการบริหารการเงินของตัวเอง

สิ่งที่คุณได้รับและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝนอย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองความสำเร็จทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น