#เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

พัฒนาจุดเด่นของตัวเองดีกว่ากังวลที่ข้อด้อย

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน / พัฒนาจุดเด่นของตัวเองดีกว่ากังวลที่ข้อด้อย

การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีและคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกพัฒนาที่ข้อด้อยของตัวเอง เพราะคิดว่ายังทำได้ไม่ดี ยิ่งพยายามพัฒนาข้อด้อยมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเครียดมากขึ้นเพราะข้อด้อยนั้นเราไม่ถนัดที่จะปฏิบัติและทำได้ยาก โอกาสที่จะเลิกปฏิบัติจะมีมากเนื่องจากไม่เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงสักที ทำให้ท้อถอยแล้วเลิกทำไปในที่สุด ซึ่งข้อด้อยในที่นี้หมายถึง พฤติกรรม ไม่ใช่เรื่องของความรู้ความสามารถ ข้อด้อยบางครั้งก็เป็นสิ่งที่คนอื่นบอกเราว่าเรามีข้อด้อยเรื่องนั้น แต่เราก็ไม่ค่อยยอมรับแต่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพราะคนอื่นไม่ชอบ

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยตัวเอง
คนที่ประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเลือกพัฒนาที่คุณสมบัติเด่นของตัวเอง เพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัด สามารถทำได้ง่ายและอยากที่จะทำ ยิ่งทำก็ยิ่งภูมิใจในตัวเองเนื่อง.จากสามารถทำงานต่างๆ ได้ดีขึ้นบนจุดเด่นของตัวเอง ทำให้จุดเด่นกลายเป็นจุดดีเลิศ (Good to Great) และในเรื่องของคุณสมบัติหรือพฤติกรรมนี้ เมื่อพัฒนาจุดใดจุดหนึ่งก็จะกระทบทำให้จุดอื่นๆ ดีขึ้นไปด้วย เช่น
พัฒนาทัศนคติที่ดี ก็จะทำให้เป็นคนรับผิดชอบ มุ่งมั่น กล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น
พัฒนาเรื่องวินัยในการทำงาน ก็ส่งผลถึงรับผิดชอบในงานเสร็จ กล้าตัดสินใจ
พัฒนาเรื่องการสื่อสารที่ดี ก็จะทำให้มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก มีทัศนคติเชิงบวก
พัฒนาเรื่องการกล้าแสดงออก จะทำให้เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี มุ่งมั่น กล้ารับผิดชอบ

การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง เลือกพัฒนาทัศนคติที่ดีของตัวเอง คือมองด้านดีและยอมรับกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ก็จะทำให้กล้าลงมือทำมากขึ้น แสดงว่าเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น
ไม่ค่อยมีวินัยในการทำงาน เลือกพัฒนาความเป็นคนรับผิดชอบ ที่งานต้องเสร็จแล้วสำเร็จถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ตาม ทำให้นำงานนั้นมาทำอย่างต่อเนื่องแล้วค้นวิธีใหม่ๆ เพื่อให้งานเสร็จ สุดท้ายงานสำเร็จก็เท่ากับว่าเราเป็นคนมีวินัยเพิ่มขึ้น

สิ่งที่คุณได้รับและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝนอย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองจุดเด่นทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น