#เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

มองที่ข้อดี ดีกว่าเพ่งเล็ง ข้อเสีย

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน / มองที่ข้อดี ดีกว่าเพ่งเล็ง ข้อเสีย

บุคคลมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เหตุการณ์มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี, สภาพแวดล้อมมีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ แต่มีหลายคนที่คิดว่า “คนนั้นทำให้เรารู้สึกไม่ดี”, “เหตุการณ์ทำให้รู้สึกแย่”, “สภาพแวดล้อมทำให้เป็นปัญหา” การโทษสิ่งต่างๆ รอบตัวของเรานั้นเป็นเพราะเรามองเห็นด้านที่ไม่ดีของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นเพราะแนวความคิดของเรากับสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมากกว่า การโทษสิ่งอื่นๆ นั้นง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยตัวเอง
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของเราในการสร้างมุมมองเชิงบวกบ้างก็จะทำให้เรามองเห็นด้านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้มากขึ้น เพราะทุกๆ สิ่งล้วนมี 2 ด้าน (ด้านดี-ด้านไม่ดี) การมองเห็นและคิดด้านดีก็จะทำให้เรารู้สึกดีกับสิ่งเหล่านั้นได้ โดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรมากเลย ซึ่งถ้าเรายอมรับว่าเรามองด้านไม่ดีมากเกินไป ลองมองด้านดีบ้าง ก็จะทำให้เราสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจมากขึ้น

ประโยชน์ของการมองด้านดีจะทำให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นในวิธีที่ดีและถูกต้องมากขึ้น เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอย่างที่คิดด้วยจิตใจที่มั่นคง ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น อยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยความรู้สึกที่เป็นกลาง และมีความสุขมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตาม

การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
 การทำงานผิดพลาด ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น
หัวหน้าว่ากล่าวตักเตือน เพราะเขาอยากพัฒนาเราให้ดีขึ้น
ลูกน้องไม่ค่อยได้ดั่งใจ ถ้าเราพัฒนาให้เขาเก่งขึ้น เราก็จะสบายขึ้น
การประชุมครั้งนี้อึดอัดเหลือเกิน เราได้เรียนรู้เรื่องการรับฟังผู้อื่นมากขึ้น
เผชิญกับปัญหาที่ยาก ถ้าผ่านพ้นไปได้เราก็จะเชี่ยวชาญมากขึ้น

สิ่งที่คุณได้รับและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝนอย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองมองข้อดีการฟัง

แสดงความคิดเห็น