#เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

แทนที่ความคิดเชิงลบด้วยการคิดบวก

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน / แทนที่ความคิดเชิงลบด้วยการคิดบวก

ความคิดเชิงลบเกิดขึ้นจากความเชื่อที่เราสะสมไว้ในอดีตกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราประสบพบเจอมา แล้วสร้างแนวความคิดขึ้นมาในจิตใต้สำนึก เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายๆ กับในอดีต ก็มีแนวโน้มที่เราจะเลือกคิดลบอย่างเป็นอัตโนมัติ จนกลายเป็นความเคยชินและอุปนิสัยของเรา เช่น
งานนี้ยากจังเลย เราคงทำไม่ได้หรอก
เราไม่ค่อยมีความสามารถ จะประสบความสำเร็จยาก
คนอื่นชอบคิดไม่ดีกับเราเอง จะให้ทำอย่างไร
เจอแต่งานน่าเบื่อ ทำแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยตัวเอง
การสร้างแนวความคิดเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ ต้องปฏิบัติซ้ำๆ ฝึกฝนบ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัย ใหม่เช่นเดียวกัน ความคิดเชิงลบเกิดขึ้นเพราะเราคิดเชิงลบบ่อย ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเป็นความคิดเชิงบวกต้องปฏิบัติบ่อยๆ เช่นเดียวกัน เนื่องจากเด็กจะมีความคิดเชิงบวกมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะเขายังไม่ได้นำประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเก็บไว้ เมื่อผู้ใหญ่ต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนคิดบวกจึงต้องใช้เวลาในการฝึกฝน เมื่อไรที่เกิดความคิดเชิงลบขึ้น (ซึ่งเราห้ามไม่ได้) ก็ให้เราเลือกคิดอีกด้านหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อเราและผู้อื่น ความคิดใหม่กับเหตุการณ์นั้นก็จะทดแทนความคิดเก่าได้ ปฏิบัติซ้ำบ่อยๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้อีก เราก็จะนำความคิดเชิงบวกมาใช้ได้อย่างเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
งานยากจังเลย งานยากทำให้เราเก่งขึ้นในอนาคต
เราไม่ค่อยมีความสามารถ อ่านหนังสือ ฟังเทป ดู VDO บ่อย ก็จะมีความสามารถมากขึ้น
คนอื่นชอบคิดไม่ดี เขาอาจเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไป
เจอแต่งานน่าเบื่อ  ปรับวิธีการใหม่คงสนุกเพิ่มขึ้น
มีแต่ปัญหา หาแนวทางแก้ไขดูหน่อยซิ
เพื่อนแย่จริงๆ เขาติดปัญหาอะไรที่เราพอช่วยได้บ้าง

สิ่งที่คุณได้รับและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝนอย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองความคิดเชิงบวกความคิดเชิงลบ

แสดงความคิดเห็น