#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Attitude ทัศนคติ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Attitude ทัศนคติ

A : Attitude (ทัศนคติ)
ทัศนคติมีความสำคัญกว่า “ข้อเท็จจริง” เพราะเราสามารถคิดอีกด้านหนึ่งของข้อเท็จจริงก็ได้ ถ้าทำให้มีประโยชน์ต่อตัวเรา เช่น “เกิดความผิดพลาดจากการทำงานของเรา” เราอาจคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้ก็จะทำให้เรา ไม่กลัวความผิดพลาด แต่จะตั้งใจทำงานมากขึ้น ดีกว่าไม่กังวลว่าจะผิดพลาดอีกหรือไม่ ดังนั้นทัศนคติจึงเป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกที่จะคิดบวก หรือคิดลบได้ อยู่ตัวเราเป็นผู้เลือกครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองAttitudeทัศนคติ

แสดงความคิดเห็น