#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Gen X บุคลากรยุคหนึ่งในองค์กร

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Gen X บุคลากรยุคหนึ่งในองค์กร

X: Gen X (บุคลากรยุคหนึ่งในองค์กร)
 ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรทั่วๆ ไปมีคนต่างยุคสมัยอยู่ ทำให้เกิดความวุ่นวายในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก เช่น

Baby Boomer (อายุ 46 ปีขึ้นไป)
Gen X (อายุระหว่าง 32-45 ปี)
 Gen Y (อายุน้อยกว่า 32 ปี)

แนวความคิดของบุคคลแต่ละยุคย่อมแตกต่างกัน แต่กลุ่มบุคคลที่อึดอัดมากที่สุดในปัจจุบันคือ Gen X เพราะต้องรองรับนโยบาย Baby Boomer ที่เป็นผู้บริหาร และต้องบริหารจัดการพนักงานระดับปฏิบัติการที่เป็น Gen Y ซึ่งมักจะต่อต้านแนวความคิดของ Baby Boomer ดังนั้น ผู้จัดการ/หัวหน้างานที่เป็น Gen X จึงต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างสูงเพื่อให้ผู้บริหารและลูกน้องยอมับในความสามารถให้ได้ สู้ๆ นะครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองGen Xบุคลากรยุคหนึ่งในองค์กร

แสดงความคิดเห็น