#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Goal เป้าหมาย

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Goal เป้าหมาย

G : Goal (เป้าหมาย)
เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเราไม่มีเป้าหมายก็จะขาดทิศทางที่จะไป และเป้าหมายที่ดีนั้นควรเป็นเป้าหมายของเรา ซึ่งเราจะทำได้ดีกว่า การที่เป้าหมายเป็นสิ่งที่เป็นของคนอื่น เช่น งานที่ได้รับมอบหมาย ควรเป็นเป้าหมายของเรา เพราะถ้าใครรู้สึกว่าเป็นเป้าหมายขององค์กร หรือเป้าหมายของหัวหน้า เราก็จะทำได้ไม่เต็มที่ เพราะเวลาเจออุปสรรคเราก็จะเรียกร้องให้องค์กรหรือหัวหน้าช่วยเหลือ เพราะเราคิดว่าเป็นเป้าหมายของคนอื่น แต่ถ้าเป็นเป้าหมายของเรา ก็จะเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเราเอง ดังนั้นทุกคนที่เรามอบหมายงานมาควรแปลงให้เป็นเป้าหมายของเราเองครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองGoalเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น