#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Listening การรับฟังอย่างตั้งใจ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Listening การรับฟังอย่างตั้งใจ

L: Listening (การรับฟังอย่างตั้งใจ)
การรับฟังเป็นทักษะอย่างหนึ่งของผู้นำ (หัวหน้างาน) เพราะลูกน้องต้องการให้หัวหน้ารับฟังเขาบ้าง ดังนั้น หัวหน้างานหลายคน ได้ยิน แต่ ไม่ได้ฟัง คือรู้ว่าลูกน้องพูดอะไรแต่ขาดความสนใจให้ความหมายที่ได้ยิน คอยแต่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองได้เตรียมไว้ หรือตั้งใจให้คำแนะนำในความคิดของตัวเอง โดยที่ไม่ได้สนใจผู้ฟังเลย จึงทำให้การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเกิดช่องว่างขึ้น และชอบคิดว่าลูกน้องไม่ค่อยพูด ทำให้ไม่รู้ว่าต้องการอะไร ทำอะไรก็ไม่ถูก ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วสาเหตุเกิดขึ้นหัวหน้าไม่ค่อยรับฟัง จึงไม่ค่อยมีลูกน้องคนไหนอยากพูด เพราะรู้สึกว่าพูดแล้วก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร อยู่เฉยๆ ดีกว่า

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองการรับฟังอย่างตั้งใจListening

แสดงความคิดเห็น