#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Measurable สามารถวัดผลได้

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Measurable สามารถวัดผลได้

M: Measurable (สามารถวัดผลได้)
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องสามารถวัดผลในรูปธรรมได้ มิเช่นนั้นเราจะไม่เห็นการพัฒนาตัวของเราเอง ว่าเราดีขึ้นแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของเป้าหมาย (Goal) ซึ่งต้องสามารถวัดผลได้ มีมาตรฐานการวัดที่ชัดเจน ทำให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าปัจจุบันสิ่งที่เราทำนั้นอยู่ใกล้หรือไกลจากเป้าหมายมากน้อยแค่ไหน จะได้หาวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนและมุ่งสู่เป้าหมายให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้ KPI (Key Performance Indicator) ก็เป็นหน่วยวัดที่หลายๆ องค์กรนำมาใช้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่หลายๆ คนกลับมองว่า KPI เป็นสิ่งที่มาคอยจับผิดพนักงาน ซึ่งถ้าคิดแบบนี้แล้วก็จะทำงานด้วยความเครียด กลัวจะถูกลงโทษแต่ถ้ามองว่าจะทำให้เราพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นและภูมิใจเมื่อทำได้ ก็จะมีความสุขกับ KPI ที่ได้รับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองสามารถวัดผลได้Measurable

แสดงความคิดเห็น