#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Now เดี๋ยวนี้ ปัจจุบัน

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Now เดี๋ยวนี้ ปัจจุบัน

N: Now (เดี๋ยวนี้, ปัจจุบัน)
การให้ความสำคัญกับปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เพราะอดีตที่เราปฏิบัติมานั้นส่งผลมาถึงเราในปัจจุบันนี้ ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขอะไรได้อีกแล้ว เพราะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ และอนาคตก็ยังมาไม่ถึง เราจึงไม่ควรที่จะไปกังวลกับอนาคตมากเกินไปแต่การทำปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ ย่อมทำให้อนาคตเราเป็นตามที่เราปฏิบัติดังขณะนี้ ดังนั้นหากต้องการมีอนาคตที่ดีตามที่เราต้องการ เราก็ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตของเรา และการทำเดี๋ยวนี้หรือสนใจเฉพาะเรื่องเดี๋ยวนี้เท่านั้น เท่ากับเรามีสมาธิเพิ่มขึ้นด้วยครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองNowเดี๋ยวนี้ ปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น