#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Proactive การปฏิบัติตัวเชิงรุก

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Proactive การปฏิบัติตัวเชิงรุก

P: Proactive (การปฏิบัติตัวเชิงรุก)
การทำงานเชิงรุกย่อมทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการทำงานเชิงรับ เพราะเราสามารถเป็นผู้กำหนดเป้าหมายด้วยตัวเราเอง แล้ววางแผนปฏิบัติงานตามวิธีการที่เราชอบและสามารถปฏิบัติได้ จนท้ายก็ลงมือทำงานตามแผนของเราทันที เส้นทางมุ่งสู่เป้าหมายก็จะเริ่มขยับ เพราะคนทำงานเชิงรุกจะให้ความสำคัญกับ เป้าหมาย และมีความสุขที่ได้ลงมือทำตามแผนงานของตัวเอง สุดท้ายจึงรอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และก็ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ หากผลลัพธ์ไม่ได้อย่างที่ต้องการโดยไม่โทษสภาพแวดล้อมหรือสิ่งอื่นๆ รอบตัว แต่ใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ นี่แหละคนที่ทำงานเชิงรุก ซึ่งย่อมไปสู่ผลสำเร็จในที่สุด

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองการปฏิบัติตัวเชิงรุกProactive

แสดงความคิดเห็น