#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Quality คุณภาพ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Quality คุณภาพ

Q: Quality (คุณภาพ)
คำว่า “คุณภาพ” นำไปสู่วิธีการที่ดี รอบคอบ ระมัดระวัง จดจ่อเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีคุณภาพตามที่ต้องการ คนที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ย่อมประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เช่น

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ถึงแม้จะราคาสูงกว่าคู่แข่งบ้าง
การให้บริการที่มีคุณภาพ ถึงแม้จะต้นทุนสูงก็ตาม
การทำให้งานมีคุณภาพ ถึงแม้จะเหนื่อยกว่าผู้อื่นก็ตาม การลงทุนเพื่อให้ได้สิ่งที่มีคุณภาพ

ย่อมส่งผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าผลลัพธ์ในระยะสั้น ดังนั้น คนที่มีคุณภาพจึงต้องลงทุนกับตัวเองเพื่อพัฒนาให้เป็นคนมีคุณภาพเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะเหนื่อยยากในช่วงแรก แต่ก็คุ้มค่าในระยาวครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองQualityคุณภาพ

แสดงความคิดเห็น