#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Repeat ทำซ้ำ บ่อยบ่อย

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Repeat ทำซ้ำ บ่อยบ่อย

R: Repeat (ทำซ้ำๆ บ่อยๆ)
การพัฒนาตัวเองไม่สามารถทำเพียงครั้งเดียวแล้วเลิกได้ เพราะจะยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน แต่การทำซ้ำๆ บ่อยๆ ย่อมทำให้เป็นธรรมชาติของตัวเอง ดังนั้น การฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เช่นเดียวกัน ต้องหมั่นปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นความคุ้นเคยอันใหม่ของตัวเอง

การปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของตัวเองก็เช่นเดียวกัน เช่น อยากเลิกหงุดหงิดก็ต้องเลิกคาดหวังเรื่องต่างๆ เพราะอาการหงุดหงิดเกิดจาก ความไม่ได้ดั่งใจ ดังนั้น ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่ได้ดังใจก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยละทิ้งความคาดหวังไปบ้าง อาการหงุดหงิดก็จะหายไปเมื่อทำได้บ่อยๆ คือคิดซ้ำๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราคงบังคับไม่ได้ อาการหงุดหงิดก็จะหายเร็วขึ้น เราก็กลายเป็นคนหงุดหงิดยากขึ้นครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Repeatทำซ้ำ บ่อยบ่อย

แสดงความคิดเห็น