#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Smile ยิ้ม

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Smile ยิ้ม

S: Smile (ยิ้ม)
การเป็นคนยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างการยอมรับจากผู้อื่นได้ดี การเป็นคนยิ้มง่ายไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีเท่านั้น ตัวของเราเองก็มีความสุขด้วย การฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนยิ้มง่ายเท่ากับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและต่อผู้อื่น หากเห็นเหตุการณ์อะไรแล้วเราสามารถยิ้มได้บ่อยแค่ไหน ก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น เกิดความผิดพลาดกับตัวเองแล้วยังยิ้มได้ก็แสดงว่าเรามองสิ่งผิดพลาดนั้นเป็นประสบการณ์ที่เราจะนำไปพัฒนาตัวเองได้ มองงานที่ได้รับเป็นเรื่องยากก็ลองยิ้มกับตัวเองดู งานนั้นอาจง่ายขึ้นก็ได้เพราะเรามองเป็นเรื่องท้าทายแล้วการเป็นคนยิ้มเก่งก็เท่ากับพัฒนาความคิดของเราเป็นเชิงบวกมากขึ้น เมื่อเจอปัญหา/อุปสรรคก็จะทำให้ไม่ค่อยท้อถอยเพราะคิดว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่ครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองSmileยิ้ม

แสดงความคิดเห็น