#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Talent พนักงานดาวเด่น

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Talent พนักงานดาวเด่น

T: Talent (พนักงานดาวเด่น)
องค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับพนักงานดาวเด่นมากกว่าพนักงานทั่วไป ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมที่ดี การเป็นพนักงานดาวเด่น ไม่ใช่แค่เก่งงานเพียงอย่างแต่ควรมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น

มีความเชี่ยวชาญในงานของตัวเอง
 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและทีมงาน
ไม่เกี่ยวกับงานที่ยากและไม่เคยทำมาก่อน

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองพนักงานดาวเด่นTalent

แสดงความคิดเห็น