#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Uncertainty ความไม่แน่นอน

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Uncertainty ความไม่แน่นอน

U: Uncertainty (ความไม่แน่นอน)
ความไม่แน่นอนเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเสมอ เพราะไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่งหรือคงทนถาวร มีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้น ใครที่ยอมรับกับความไม่แน่นอนได้ก็จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ไม่ยึดติดกับอดีต แต่ดำเนินชีวิตไปบนความไม่แน่นอน คือยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ เพราะเชื่อว่าทุกสิ่งมีความเป็นไปได้เสมอ ไม่มีอะไรแน่นอนเลย เราจึงต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น เขาเรียกว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่นอน แล้วคุณจะประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆ เพราะคุณไม่ยอมแพ้นั่นเอง

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองUncertaintyความไม่แน่นอน

แสดงความคิดเห็น