#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Vision วิสัยทัศน์

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Vision วิสัยทัศน์

V: Vision (วิสัยทัศน์)
เป็นคำที่ใช้กับธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ เพราะองค์กรใดไม่มีวิสัยทัศน์ก็เหมือนกับไม่มีทิศทางที่ชัดเจน จะทำให้พนักงานไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอย่างไร แต่จริงๆแล้วคนทุกคนควรมีวิสัยทัศน์ของตัวเองเช่นเดียวกัน เพราะถ้าเราสามารถกำหนดได้ว่า ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร หรือไปถึงไหนในอนาคต คือภาพฝันของตัวเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะทำให้เรามีทิศทางการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนขึ้น ไม่เสียเวลากับเรื่องทั่วๆ ไปนานจนเกินไป แต่พยายามพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นมากขึ้น ดังนั้น หาใครไม่มีวิสัยทัศน์ของตัวเองก็ย่อมปล่อยให้ตัวเองเดินไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดหมาย แล้วก็คนที่จะไปถึงที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่ตั้งใจจะไปครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองวิสัยทัศน์Vision

แสดงความคิดเห็น