#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Win Win ชนะทั้งคู่

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Win Win ชนะทั้งคู่

W: Win:Win(ชนะทั้งคู่)
การเจรจาต่อรองที่ดีต้องให้ได้ผลลัพธ์คือชนะทั้งคู่ เพราะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเพียงฝ่ายเดียว ย่อมทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พึงพอใจ แล้วการเจรจาต่อรองอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หรืออาจเกิดการแก้แค้นขึ้นในอนาคต แต่ถ้าทุกฝ่ายต่างพยายามเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นชนะทั้งคู่ ย่อมทำให้การเจรจาไปลงที่ความสมดุลที่เกิดขึ้นคือ ทุกฝ่ายได้อย่างที่ตัวเองต้องการเพราะแต่ละฝ่ายอาจมีวัตถุประสงค์และความต้องการที่แตกต่างกัน การเพิ่มคุณค่าอื่นๆ ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าชนะด้วย ถึงแม้ผลของการเจรจาหลักจะไม่ได้อย่างที่คิด แต่ก็ไม่ได้คุณค่าเรื่องอื่นเพิ่มเติมมา การปฏิบัติกับผู้อื่นก็เช่นเดียวกัน ควรให้เขารู้สึกว่าเราอยากให้เขาได้ตามที่เขาต้องการให้มากที่สุด อย่าเป็นคนชนะฝ่ายเดียว เพราะจะทำให้ไม่มีใครอยากคุยกับเราต่อไปในอนาคตครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองWin Winชนะทั้งคู่

แสดงความคิดเห็น