#สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

Zone เขต พื้นที่

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี / Zone เขต พื้นที่

Z: Zone (เขต, พื้นที่)
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ เราต้องทำในสิ่งที่เราชอบ เราถนัด เรามีข้อดี และเรามีความสามารถในเรื่องนั้นๆ เหมือนกับอยู่ในพื้นที่ของเรา (โซนอำนาจ) ดังนั้น คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองไม่ถนัด ทำได้ไม่ดี คือค้นหาตัวเองไม่เจอ แต่ก็ต้องระวังไม่ให้พื้นที่ที่เราถนัด (โซนอำนาจ) กลายเป็นพื้นที่คุ้นเคย (Comfort Zone) มากเกินไป เพราะจะทำให้เราไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลง จะทำแต่เรื่องเดิมๆ เพราะทำแล้วง่าย สะดวกสบาย แต่ก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองเพราะพื้นที่ที่จะประสบความสำเร็จส่วนใหญ่อยู่นอก Comfort Zone ของเรานั้นเอง ดังนั้น อย่าสับสนระหว่างโซนอำนาจ (Power zone) กับพื้นที่คุ้นเคย (Comfort Zone) เพราะมีความแตกต่างในความหมายอย่างมหาศาล

สรุปได้ว่า “เราควรทำในเรื่องที่เราถนัดที่สุด” แต่ก็ไม่ควรยึดติดกับวิธีเดิมๆ ควรเปลี่ยนเปลงตัวเองเพื่ออกจาก Comfort Zone ให้ได้ครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองZoneเขต พื้นที่

แสดงความคิดเห็น