#คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

กล้าฝันพร้อมแผนงานรองรับ Effective Planning

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ / กล้าฝันพร้อมแผนงานรองรับ Effective Planning

แนวความคิด
แผนงาน คือเส้นทางเดินเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย (ความฝัน)
แผนงานที่ดี ทำให้การบรรลุเป้าหมายมีโอกาสเพิ่มขึ้น
แผนงานเปรียบเสมือนแผนที่ที่คอยควบคุมไม่ให้เราหลงทาง
ความฝันที่ไม่มีแผนงานรองรับ เป็นได้แค่ ฝันกลางวัน
แผนงานละเอียดมากเท่าไร ความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวแน่นอน
การที่คนไม่ประสบความสำเร็จ อาจเป็นเพราะขาดแผนงานที่ดีก็ได้


หลักการของคุณสมบัตินี้
การเสียเวลาเตรียมแผนที่ดี 10 นาที อาจทำให้เราไม่เสียเวลาเดินผิดทางไปได้หลายวัน องค์กรที่มีแผนงานที่ดีรองรับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าการที่ไม่มีแผนงาน เพราะทีมงาน (บุคลากร) สามารถรู้สถานะของการปฏิบัติงานของตัวเอง เมื่อเทียบกับเป้าหมายว่าผิดกับแผนที่วางไว้อย่างไร ทำให้เราสามารถปรับปรุงแผนงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล

การมีแผนที่เดินทางกับการไม่มีแผนที่ จะแตกต่างกันอย่างมาก เพราะการทำงานที่ไม่มีแผนนั้นผู้ปฏิบัติงานดูจะยุ่งวุ่นวายทั้งวัน ทั้งเดือน ทั้งปี ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วไม่แน่ใจว่ากำลังเดินสู่เป้าหมายหรือไม่ เพราะไม่มีตัวกำหนด แต่รู้แค่ว่ายังปฏิบัติอยู่ แต่ถ้ามีแผนงานเราสามารถตรวจสอบ ติดตาม ความคืบหน้าได้ตลอดเวลา หากการทำงานนั้นออกนอกแผนงานแล้ว ก็จะรู้ตัวว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไป ไม่เสียเวลาในการทำงานที่ไม่ใช่แผน การที่เรามีงานมากมายเพียงเพราะไม่มีแผนเท่านั้นเอง

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
กำหนดรายละเอียดของแผนงานกับทุกเป้าหมายที่สำคัญ
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (แผนงาน) แบบง่ายๆ เสมอ
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ นำเสนอแผนงานกับผู้บริหารทุกครั้งที่ได้รับโจทย์ (เป้าหมาย) มา
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แผนงานที่ดีสามารถตอบหน่วยวัดได้หลายด้าน เช่น
     - ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์ที่เป็นความรู้สึก)
     - ด้านปริมาณ
     - ด้านเวลา
     - ด้านการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย แผนงาน ลงมือทำทันที จีงจะพิชิดเป้าหมายได้

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองแผนงานPlanning

แสดงความคิดเห็น