#คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม Team Spirit

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ / การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม Team Spirit

แนวความคิด
คนที่ประสบความสำเร็จทุกคน ล้วนมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนเสมอ
เป้าหมายที่ท้าทาย ต้องมีทีมที่พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
การทำงานเป็นทีม (Team Spirit) ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นเสมอ
คุณไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าทำได้แสดงว่าเรื่องนั้นไม่ค่อยมีคุณค่ามากนัก
การทำงานเป็นทีมคือการให้ความสำคัญกับผู้อื่นมากกว่าตัวเอง


หลักการของคุณสมบัตินี้
คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา มองที่เป้าหมายรวมมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว มองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมเสมอ ไม่มองว่าใครเหนือกว่าใคร

การปฏิบัติงานในที่ทำงาน ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น หัวหน้า, ลูกน้อง, เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นควรให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจจุดเด่น และข้อจำกัดของแต่ละบุคคลโดยนำมารวมกัน แล้วใช้ให้ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้งานประสบความสำเร็จ หากมองเฉพาะด้านเสียของผู้อื่นก็จะทำให้ทีมงานไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ ทีมไม่บรรลุเป้าหมาย ก็เท่ากับว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

ความฝัน (เป้าหมาย) ที่ยิ่งใหญ่ จะดึงดูดความสนใจของทีม บุคคลที่ประสบความสำเร็จ มักทำให้ทีมงานเห็นเป้าหมายและมีความสนใจในการทำงานเพื่อสู่เป้าหมายนั้นร่วมกันอย่างเต็มที่

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในทีมอยู่เสมอ
ปฏิบัติต่อคนในทีม เสมือนเพื่อนมนุษย์ มากกว่าพนักงาน
สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ มากกว่าความต้องการผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว
ค้นหาข้อดีของคนในทีม แล้วนำมาใช้มากกว่ามองแต่ข้อเสีย
 รู้สึกขอบคุณ ทุกครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนในทีม

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองTeam Spiritการทำงานเป็นทีม

แสดงความคิดเห็น