#คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน Goal Setting

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ / กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน Goal Setting

แนวความคิด
เป้าหมายกำหนดทิศทางให้กับการเดินทาง
วิสัยทัศน์คือ เป้าหมายใหญ่ที่องค์กรอยากไปให้ถึงในอนาคต
เป้าหมายที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น
ความฝันที่นำมาเขียนให้ชัดเจนเราเรียกว่า “เป้าหมาย” หรือ “วิสัยทัศน์”
การมีจุดหมาย (เป้าหมาย) ทำให้เราสร้างแผนงานได้อย่างมีประสิทธิผลหลักการของคุณสมบัตินี้
กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เป็นเรื่องแรกที่บุคคลควรพัฒนาให้ตัวเองมีความสามารถและทักษะนี้ เพราะหากไม่มีเป้าหมายแล้ว เราก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เสมือนหนึ่งเราเดินทางอยู่ แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้ว จะไปได้อย่างไร ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ขาดความรู้ ความสามารถ แต่ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายจึงเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

คนส่วนใหญ่กังวลกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และจินตนาการความกลัวในสิ่งที่จะทำ จึงไม่กล้ากำหนดเป้าหมาย เพราะกลัวความล้มเหลว แต่คนประสบความสำเร็จกลับคิดอีกอย่างหนึ่ง คือ เขาเริ่มต้นที่กำหนดเป้าหมาย ไม่กำหนดผลลัพธ์ เพราะผลลัพธ์เป็นเรื่องของอนาคต เราไม่ควรคาดเดาไปเอง

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
กำหนดเป้าหมาย 5 ปี ของตัวเอง
การนำความฝันมาเขียนเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนบ่อยๆ
รับโจทย์จากผู้บริหารแล้ว แปลงมาเป็นเป้าหมายของตัวเอง
กำหนดความชัดเจนให้กับเป้าหมายทุกครั้งก่อนลงมือทำ
มองเห็นเป้าหมายของตัวเอง มีผลกระทบกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าอย่างไร
กำหนดเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายย่อยรองรับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองกำหนดเป้าหมายGoal Setting

แสดงความคิดเห็น