#คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

จดจ่อกับเรื่องสำคัญในปัจจุบัน Focus

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ / จดจ่อกับเรื่องสำคัญในปัจจุบัน Focus

แนวความคิด
การให้ความสำคัญที่ปัจจุบัน (Present) คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ มักให้ของขวัญ (Present) ที่ดีเสมอ
อดีต ทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ในปัจจุบัน
เป้าหมายเป็นเรื่องของอนาคตที่รอการลงมือปฏิบัติของเราในปัจจุบัน
การจดจ่อกับเรื่องสำคัญที่สามารถทำได้ทันทีในปัจจุบันจะทำให้เกิดผลสำเร็จ
การย้อนคิดถึงอดีต หรือกังวลอนาคต ไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ เพราะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่การทำในปัจจุบันจึงจะสำเร็จได้หลักการของคุณสมบัตินี้
คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลงมือทำมากกว่าคนทั่วๆ ไป เพราะเขาเชื่อว่า การลงมือทำจึงจะเกิดผลลัพธ์ การคิดเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำ ย่อมไม่เกิดอะไรขึ้น การเดินทางสู่เป้าหมายมีสิ่งเดียวที่ต้องทำคือ เริ่มเดิน การจดจ่อในปัจจุบัน และกระทำในปัจจุบันเท่านั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ เพราะเราไม่สามารถย้อนอดีตได้ ดังนั้นควรเลิกใช้คำว่า...
ถ้า.....คงจะ.....
เสียดายที่เมื่อก่อนไม่ได้.....
ตอนนั้นทำ.....ก็ดีแล้ว

การกังวลกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็เป็นสิ่งที่เราคิดไปเอง เพราะยังไม่เกิดขึ้นเลย หลายคนที่ให้ความสำคัญกับอนาคตมากเกินไป มักจะ...
จินตนาการความกลัว
เครียดกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
กังวลว่าจะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้
หยุดการกระทำเพราะไม่แน่ใจในผลลัพธ์

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
 การอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด
 เลิกคิดย้อนอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตาม
ลดความคิดเกี่ยวกับอนาคต ยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ได้
ลงมือทำทุกครั้งที่อยู่กับปัจจุบันได้
พยายามคิดทีละเรื่อง ทำทีละอย่าง และรู้ความรู้สึกของตัวเอง

หมายเหตุ : ผมยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครับ แต่ก็พยายามฝึกฝนอยู่

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองจดจ่อกับปัจจุบันFocus

แสดงความคิดเห็น