#คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

ทัศนคติที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ Positive Attitude

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ / ทัศนคติที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ Positive Attitude

แนวความคิด
ทัศนคติที่ดีคือ ความคิดที่มีเหตุและผล คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คิดอย่างมีสติ มองความเป็นจริง มากกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่สำคัญ เมื่อเทียบกับทัศนคติของเราที่มีต่อเหตุการณ์นี้
ทัศนคติเชิงลบกับทัศนคติเชิงบวกเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน เราสามรถเลือกได้
ทัศนคติที่ดี อาจเป็นการสร้างทัศนคติเชิงลบกับเหตุการณ์ที่ควรระวัง ความเสียหายโดยการมองด้านที่ว่า
ถ้าเกิดความเสียหายจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทัศนคติที่ดีอาจเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา อุปสรรค แค่ค้นหาโอกาสให้เจอเสมอหลักการของคุณสมบัตินี้
การเดินทางสู่เป้าหมาย มักจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลา เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นตลอดเวลา ยิ่งเป้าหมายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ มากแค่ไหน เราก็จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ใช่สิ่งที่วางแผนไว้มากเท่านั้น ดังนั้นทัศนคติที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นคุณสมบัติหนึ่งของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพราะเขาจะมองเหตุการณ์ตามความเป็นจริงและสร้างทัศนคติที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ เพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาและจูงใจให้ลงมือทำต่อไป

การสร้างทัศนคติที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ อยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้เรายอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น อารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่ดีก็จะอยู่กับเราเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ทัศนคติที่ดีของเราก็จะนำเรากลับเข้ามาอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ก็ตาม เมื่อเรายอมรับผลลัพธ์ด้วยทัศนคติที่ดีได้แล้ว เราก็จะมีวิธีการจัดการกับเหตุการณ์นั้น เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายต่อไปได้ ความสำเร็จก็รอเราอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอน

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
การฝึกเปลี่ยนความคิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ให้เป็นเชิงบวกมากขึ้นว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เร็วแค่ไหน
สร้างทัศนคติที่ดีไว้เสมอ เวลาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี (อารมณ์เชิงลบ)
การให้ความสำคัญกับปัจจุบัน (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น) ด้วยทัศนคติที่เป็นกลาง (มีเหตุและผล) พร้อมเดินทางต่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้
สร้างความเชื่อในเรื่องทัศนคติว่า “เราสามารถเลือกได้”
สร้างคำพูดเชิงบวก “เราทำได้!” , “เรามีความสามารถ” , “ทุกอย่างเป็นไปได้”

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองทัศนคติเชิงบวกPositive Attitude

แสดงความคิดเห็น