#คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสำเร็จ Self-Development

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ / พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสำเร็จ Self-Development

แนวความคิด
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง คือการออกจาก Comfort Zone ไปสู่ Success Zone
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเอง
วงจร วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และสร้างมาตรฐาน เป็นวัฏจักรของการพัฒนา
คนประสบความสำเร็จ ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าเปลี่ยนแปลงผู้อื่น


การพัฒนาตัวเอง คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการปฏิบัติแบบเดิมๆ ที่ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดี ไปใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป ซึ่งคนประสบความสำเร็จที่แท้จริง มักมีวิธีการไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างจากเดิมอยู่เสมอ เพราะมีความเชื่อว่า เป้าหมายที่เปลี่ยนไป วิธีการก็ควรปรับเปลี่ยนตามไปด้วย และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การบรรลุเป้าหมายกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตัวเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเช่นเดียวกัน จึงมักไม่ค่อยอยู่กับ Comfort Zone แต่พยายามเคลื่อนที่ไปที่ Success Zone อยู่เสมอ คนประสมความสำเร็จ มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของวงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง เช่น วงจรของเดมมิ่ง (PDCA) จากวงหนึ่งไปสู่อีกวงหนึ่งและสร้างเป็นวัฏจักรการทำงานของตัวเอง คือ

วางแผน ลงมือทำ ตรวจสอบ สร้างมาตรฐาน

เรามักพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จ จะมีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่อยู่บนกระบวนการทำงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ

คุณเป็นคนลักษณะนี้หรือไม่ครับ ?

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
เปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องเล็กๆ อยู่เสมอ จนคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตัวเองในเรื่องที่ชอบ มากกว่าเรื่องที่ไม่ชอบ แต่ก็พร้อมเปลี่ยนแปลงถ้าเรื่องที่ไม่ชอบมีผลกระทบเกิดขึ้น
เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองทันที ไม่ต้องรอให้ผู้อื่น หรือสภาพแวดล้อมมาบังคับ
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองทุกวัน เพื่อสร้างนิสัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าเรื่องที่ไม่ชอบมีผลกระทบเกิดขึ้น
เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองทุกวัน เพื่อสร้างนิสัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติงานตามวงจร PDCA แล้วสร้าง PDCA วงใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองDevelopmentการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น