#คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

มีความรับผิดชอบกับตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม Responsibility

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ / มีความรับผิดชอบกับตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม Responsibility

แนวความคิด
ผู้ประสบความสำเร็จ จะรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองคิด สิ่งที่ตัวเองทำ 100%
การโทษผู้อื่น หรือสภาพแวดล้อม ทำให้เราหยุดการกระทำ
การรอให้ทุกอย่างดีขึ้น แล้วค่อยลงมือทำ ย่อมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
การมีข้อแก้ตัวอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ล้วนทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ
 การรับผิดชอบ 100% เต็ม เท่ากับเรายังเห็นคุณค่าของเป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึง
การบ่นสักเล็กน้อยแล้วค่อยทำต่อ เหมือนได้ระบาย เป็นความเชื่อที่ผิดโดยแท้


หลักการของคุณสมบัตินี้
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ควรหลีกเลี่ยง 3 เรื่องนี้
    หลักการของคุณสมบัตินี้ การตำหนิผู้อื่นหรือสถานการณ์ (No Blame)
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การหาเหตุผลมาแก้ตัวหรือเป็นข้ออ้าง (No Excuse)
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การบ่นเพื่อให้สบายใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (No Complain)
 การตำหนิผู้อื่นหรือสถานการณ์ว่าเป็นความผิดที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ จะทำให้เราไม่ค้นหาวิธีการไปสู่เป้าหมายแต่รอให้ผู้อื่นแก้ไขก่อน หรือสถานการณ์ดีขึ้นก่อน
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
 การหาข้อแก้ตัวหรือข้ออ้างมาอธิบายสิ่งที่เราไม่ประสบความสำเร็จ ก็เท่ากับเรายอมแพ้โดยไม่ตั้งใจ เพราะไม่ว่าปัจจัยต่างๆ จะพร้อมหรือไม่ แต่ถ้าเราต้องการบรรลุเป้าหมาย เราย่อมมีวิธีการต่างๆ อีกมากมาย คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
 การบ่นเพื่อให้สบายใจ เสร็จแล้วค่อยลงมือทำ กับการทำเลยโดยไม่บ่น อย่างไหนทำให้สมองหรือแนวความคิดของเราดีกว่ากัน

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
ลด ละ เลิก การตำหนิ การแก้ตัวและการบ่นให้ได้ ทุกครั้งที่จะตำหนิผู้อื่น ให้ถามว่า เกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง ?
หากต้องการหาข้ออ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้น ให้ถามว่าเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง ?
ถ้าจะบ่น ควรแน่ใจว่า สร้างความสบายใจได้หลังการบ่นเสร็จแล้ว
ตั้งเป้าหมายว่าจะไม่บ่น ประมาณ 1 สัปดาห์ (ผมยังทำไม่ได้ครับ)
ยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไป

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองResponsibilityความรับผิดชอบ

แสดงความคิดเห็น