#คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง Discipline

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ / มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง Discipline

แนวความคิด
การเดินทางสู่เป้าหมายมีหลากหลายวิธีให้เราเลือก
การเจอปัญหา / อุปสรรค เป็นเพียงแบบทดสอบความเชื่อมั่นของเราเท่านั้น
การก้าวข้ามปัญหา / อุปสรรคไปได้ ย่อมพาเราไปสู่เป้าหมาย (ความสำเร็จ)
บางครั้ง เป้าหมายกับปัญหาอุปสรรค อาจอยู่ติดกันมาก ถ้าทะลุปัญหาได้ก็เจอเป้าหมายทันที
เป้าหมายที่ยาก ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเป้าหมายที่ง่ายคนประสบความสำเร็จ มีคุณสมบัติของความอดทนกับการรอคอยโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาไปให้ได้ ไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วมีวินัยและพัฒนาตัวเองในการมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับวิธีการไปสู่เป้าหมาย มากกว่าปัญหาและอุปสรรค

“ความสำเร็จเกิดขึ้นทีละนิด ความคืบหน้าคือการเข้าใกล้ความสำเร็จ”

คนประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการเดินทางไปสู่เป้าหมายไม่ใช่คิดแต่ความสำเร็จแล้วไม่ลงมือทำ การมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ใช่การทำอย่างไม่มีแบบแผน แต่เป็นการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง และไม่ยกเลิกเป้าหมาย ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตาม

คนมุ่งมั่น ทุ่มเท มักมีลักษณะดังนี้
เดินไม่หยุด แม้หมดแรงแล้ว
ทำต่อไป แม้เจอแต่ปัญหาและอุปสรรค
มองความผิดพลาดเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
เห็นโอกาสในเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤต

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
ทบทวนเป้าหมาย (ความฝัน) อยู่เสมอว่า “เป้าหมายนี้ยังมีคุณค่าอยู่หรือไม่?”
กระตุ้นตัวเองให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานอยู่เรื่อยๆ
ค้นหาทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
สร้างความมีวินัยให้กับตัวเองกับแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว
สร้างความสุขและความสนุกกับการทำงาน ไม่กังวลผลลัพธ์
 เผชิญกับปัญหาและอุปสรรค แล้วค่อยๆ คิดหาวิธีแก้ไข
 สร้างความเชื่อว่า ปัญหาและอุปสรรคมีทางแก้ไขเสมอ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองเป้าหมายDiscipline

แสดงความคิดเห็น