#คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

สร้างความเชื่อที่มั่นคงของตัวเอง Believe

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ / สร้างความเชื่อที่มั่นคงของตัวเอง Believe

แนวความคิด
ความเชื่อของเรา นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติของเรา
ค่านิยมที่เรายึดถืออย่างเคร่งครัด ก็จะกลายเป็นความเชื่อของเรา
เราไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อทันทีได้ ต้องลองเปลี่ยนที่ความคิดก่อนแล้วลงมือทำ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นความเชื่อใหม่ของเรา
ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญกับความสำเร็จของเราเป็นอย่างมาก


หลักการของคุณสมบัตินี้
การที่ความเชื่อมีผลต่อการปฏิบัติตัวของเรา ดังนั้นหลังจากที่กำหนดเป้าหมายและแผนงานเรียบร้อยแล้ว เราต้องสร้างความเชื่อที่มั่นคงให้กับเป้าหมายนั้นๆ อย่างเต็มที่ แล้วเดินตามแผนงาน อย่าให้เกิดความสับสน หรือไม่แน่ใจ เพราะระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายย่อมเจอปัญหาและอุปสรรค จึงมีโอกาสลังเลและเริ่มไม่เชื่อในเป้าหมาย ทำให้ทุ่มเทไม่เต็มที่กับการปฏิบัติตามแผน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงค่อยๆ ห่างจากเป้าหมายไปทุกที

การสร้างความเชื่อที่มั่นคง ไม่ใช่การดันทุรัง หรือดื้ออย่างไร้เหตุผล แต่เป็นการที่เราไม่ตื่นตระหนกหรือตื่นเต้นกับผลลัพธ์ที่ไม่ได้อย่างที่คิดมากเกินไป พยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคโดยการสร้างความเชื่อที่เป้าหมายที่ตัวเองกำหนดไว้ตั้งแต่แรก เรียกความเชื่อมั่นกับมาอีกครั้ง อาจมีการปรับแผนงานบ้างแต่ไม่ยกเลิกเป้าหมายเด็ดขาด

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
ความเชื่อมั่นกับเป้าหมาย (ความฝัน) นี้เราให้กี่เปอร์เซ็นต์?
ความเชื่อที่ลดลงของเรานี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง? เรามีแนวทางเรียกความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้งได้อย่างไร?
ความเชื่อนี้สร้างผลกระทบด้านดีและเปลี่ยนแปลงอนาคตเรื่องอะไรบ้าง?
ความเชื่อมั่นนี้เราได้สร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่ครบถ้วนมากน้อยแค่ไหน?
การคงความเชื่อนี้ จะเกิดผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอะไรบ้าง?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองBelieveความเชื่อที่มั่นคง

แสดงความคิดเห็น