#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

การพิชิดเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / การพิชิดเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

การใช้คำถามด้วยรูปแบบ TGROW Model 
T (Topic) : หัวข้อหลักที่ใช้พูดฟย
G (Goal) : เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลลัพธ์
R (Reality) : สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
O (Option) : ความคิดสร้างสรรค์ ทางเลือก โอกาส ที่จะไปสู่เป้าหมาย
W (Way Forward) : การตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะไปปฏิบัติและลงมือทำทันที

Topic : การพิชิดเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
Goal :
      เป้าหมายอะไรที่คุณตั้งใจทำให้สำเร็จ?
      คุณรู้สึกอย่างไรกับเป้าหมาย ถ้าทำสำเร็จได้? 
      เป้าหมายมีความสำคัญกับคุณในด้านใดบ้าง? 
      สาเหตุใดที่คุณกำหนดเป้าหมายนี้ขึ้นมา?
      การทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จเกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง? 

Reality :
      ถ้าเป้าหมายสำเร็จเท่ากับ 10 คะแนน ปัจจุบันนี้คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไร? 
      ความท้าทายเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณคือเรื่องใด?
      คุณรู้สึกกับเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จนี้อย่างไร?
      คุณให้ความสำคัญกับเป้าหมายนี้มากน้อยแค่ไหน? 
      การบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้ คุณมีความกังวลเรื่องอะไรบ้าง?
      สถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ อะไรเป็นอุปสรรคที่ขวางไม่ให้คุณถึงเป้าหมาย? 

Option :
      คุณมีแผนงานในการบรรลุเป้าหมายอย่างไร?
      คุณมีวิธีการอะไรบ้างที่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้?
      คุณตั้งใจที่จะทำเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้?
      คุณคิดกับวิธีการที่แตกต่างจากเดิม วิธีใดบ้าง? 
      คุณสามารถก้าวข้ามปัญหา เพื่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร?
      คุณนึกถึงวิธีการใดอีกบ้างเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้จริงๆ ? 
      คุณนึกถึงใครบ้างที่สามารถช่วยเหลือคุณได้? 

Way Forward :
      วิธีการต่างๆ ที่พูดคุยกันไป คุณเลือกลงมือทำอย่างไร?
      คุณตัดสินใจเริ่มต้นที่วิธีใดบ้าง? 
      คุณช่วยสรุปสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติว่ามีอะไรบ้าง?
      คุณมั่นใจกับวิธีการที่คุณจะปฏิบัติมากแค่ไหน?


การพิชิดเป้าหมาย ควรมีแผนงานและวิธีการที่ชัดเจน คำถามช่วยให้ผู้ตอบ (โค้ชชี่) สร้างความรู้สึกที่ดีกับเป้าหมาย กำหนดแผนงาน แล้วเลือกวิธีการที่เหมาะสม โดยที่เขาคิดกระบวนการเอง จะทำให้มีโอการสประสบความสำเร็จสูงครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองGROW Modelเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น