#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

การเอาชนะปัญหาที่พบเจออยู่

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / การเอาชนะปัญหาที่พบเจออยู่

การใช้คำถามด้วยรูปแบบ TGROW Model 
T (Topic) : หัวข้อหลักที่ใช้พูดคุย
G (Goal) : เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลลัพธ์
R (Reality) : สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
O (Option) : ความคิดสร้างสรรค์ ทางเลือก โอกาส ที่จะไปสู่เป้าหมาย
W (Way Forward) : การตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะไปปฏิบัติและลงมือทำทันที

Topic : การเอาชนะปัญหาที่พบเจออยู่
Goal :
      ปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับเป้าหมายใดบ้าง? 
      การเอาชนะปัญหานี้ได้ มีความสำคัญกับคุณอย่างไร? 
      เป้าหมายที่จะเอาชนะปัญหานี้ ทำให้คุณรู้สึกอย่างไร? 
      คุณอยากจะเอาชนะปัญหานี้เพราะเหตุใด? 
      ถ้าคุณสามารถเอาชนะปัญหานี้ได้จะเกิดผลดีเรื่องใดบ้าง? 

Reality :
      คุณรู้สึกอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นี้บ้าง?
      คุณเคยเจอปัญหาลักษณะนี้มาก น้อย หรือบ่อยแค่ไหน?
      คุณคิดว่า ปัญหานี้มีความท้าทายคุณในเรื่องใด?
      การแก้ไขปัญหาทิ้งไป คุณมีวิธีการอย่างไร?
      คุณช่วยเล่าลักษณะปัญหาที่เจออยู่ให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร?
      อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับคุณ?

Option :
      คุณคิดว่าอยากจะเริ่มลงมือแก้ไขปัญหานี้อย่างไร?
      คุณมีแผนงานในการบริหารจัดการปัญหานี้อย่างไร? 
      ปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขในเรื่องใดบ้าง? 
      การก้าวข้ามปัญหานี้เพื่อไปสู่เป้าหมายคงเลือกทำอะไรบ้าง?
      ใครที่สามารถช่วยเหลือให้คุณแก้ไขปัญหานี้ได้บ้าง? 
      คุณควรทำอะไรบ้างเพื่อให้ปัญหาลักษณะนี้หมดไป? 
      หากคุณต้องการป้องกันปัญหาลักษณะนี้คุณจะทำอย่างไร? 
      คุณมีวิธีอื่นๆ ที่ยังไม่เคยทำแต่คิดว่าสามารถใช้ได้อะไรบ้าง? 

Way Forward :
      คุณเลือกลงมือทำอย่างไรกับปัญหานี้? 
      คุณตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหาแบบไหน?
      คุณตั้งใจลงมือทำเมื่อไร? 
      คุณจะคุยกับใครเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้? 
      คุณเลือกทำสิ่งใดเป็นเรื่องแรก?

การทำให้ผู้ตอบ (โค้ชชี่) จดจ่ออยู่กับแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้หลากหลายโดยใช้คำถามจะสามารถสร้างความคิดที่ดีด้วยตัวของเขาเอง การตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไปก็ย่อมเป็นวิธีที่เขาคิดเอง เหมาะกับสถานการณ์ของเขา จึงมีแนวโน้มที่เขาจะไปลงมือทำจริง

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองGROW Modelเอาชนะปัญหา

แสดงความคิดเห็น