#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ตัวอย่างคำถามสำหรับยุทธ์ศาสตร์การบริหารของธุรกิจ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / ตัวอย่างคำถามสำหรับยุทธ์ศาสตร์การบริหารของธุรกิจ

คำถามของผู้บริหารระดับสูงที่ควรมี
องค์กรเราอยู่ในธุรกิจอะไร?
องค์กรเราต้องการไปที่ไหน?
องค์กรเราควรไปให้ถึงได้อย่างไร?
องค์กรเรามีความพร้อมมากแค่ไหน?
องค์กรเรามีศักยภาพและจุดแข็งที่เป็นประโยชน์เรื่องอะไร?
องค์กรควรเพิ่มเติมศักยภาพในเรื่องใดบ้าง?
องค์กรสามารถนำศักยภาพและจุดเด่นมาใช้ได้อย่างไร?

คำถามประเมินกลุ่มลูกค้าคาดหวัง
ลูกค้าคาดหวังขององค์กรคือกลุ่มใดบ้าง?
ใครคือกลุ่มลูกค้าสำคัญ 20% ที่ได้รายได้ 80% ของทั้งหมด?
ลูกค้ากลุ่มนี้มีความชื่นชนสินค้าและ บริการอะไรบ้าง?
ลูกค้ามีความคาดหวังในสินค้าและบริการจากเราในเรื่องใดบ้าง?
องค์กรควรทำอะไรบ้างเพื่อชนะใจลูกค้ากลุ่มนี้?
องค์กรสามารถขยายตลาดลูกค้าคาดหวังเพิ่มขึ้นได้อย่างไร?
ลูกค้ากลุ่มนี้มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างที่อาจมีผลกระทบกับเรา?

คำถามประเมินตัวเองทั่วๆ ไปในเชิงบริหารธุรกิจ
ลูกค้าทั่วๆ ไปมองเห็นเราเป็นอย่างไร?
ปัจจุบันเรากำลังทำเรื่องที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง?
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรเป็นอย่างไร?
ทรัพยากรขององค์กรมีอะไรบ้าง?
อนาคตข้างหน้าที่ชัดเจนของเราเป็นอย่างไร?
อะไรคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของเรา?
เราควรพัฒนาสินค้า และบริการเพิ่มขึ้นอย่างไร?
 ใครคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของเราบ้าง?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองตัวอย่างคำถามการบริหาร

แสดงความคิดเห็น