#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ตัวอย่างคำถาม คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / ตัวอย่างคำถาม คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์

คำถามสร้างแนวความคิดดีๆ :
คำถามลักษณะนี้ใช้กรณีที่จะให้ผู้ตอบเกิดความกระตือรือร้นและสนใจสิ่งที่พูดคุยอยู่มากขึ้น โดยเปลี่ยนการมองที่ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ให้เริ่มมองถึงคุณค่า ประโยชน์ที่จะได้รับแทน

ตัวอย่างเช่น
ถ้าหากคุณลงมือทำสิ่งนี้แล้ว จะเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง?
สิ่งที่คุณได้รับมอบหมายให้ทำ มีคุณค่าต่อคุณในเรื่องใดบ้าง?
คุณคิดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อใคร? และอย่างไรบ้าง?
ปัญหาและอุปสรรคที่เจออยู่นี้ หากสามารถผ่านพ้นไปได้ คุณคิดว่าให้คุณค่ากับคุณในเรื่องอะไรบ้าง?
ถ้าต้องการค้นหาประโยชน์ของสิ่งนี้ คุณคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง?
คุณพอจะบอกถึงประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเรื่องอะไรบ้าง?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
โจทย์ : คุณได้คุยกับเพื่อนที่เบื่องาน เพราะทำไม่ค่อยทันและเป็นงานยาก
 คุณจะใช้คำถามช่วยเหลือเขาได้อย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองการใช้คำถามตัวอย่างคำถาม

แสดงความคิดเห็น