#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ตัวอย่างคำถาม คำถามกำหนดวิธีการและการลงมือทำ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / ตัวอย่างคำถาม คำถามกำหนดวิธีการและการลงมือทำ

คำถามสร้างแนวความคิดดีๆ :
ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการลงมือทำ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม คำถามช่วยให้ผู้อื่นคิดวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเขา บนสภาพแวดล้อมของเขา ย่อมดีกว่าการบอกวิธีการของเราให้กับเขา ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ ดังนั้นการลงมือทำจึงต้องมาจากการตัดสินใจขณะวิธีการที่เขาเลือกเอง

ตัวอย่างเช่น
คุณมีแผนงานและวิธีการที่จะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จไว้อย่างไรบ้าง?
 หากเกิดเหตุการณ์เป็นอย่างที่คิดไว้
 คุณมีวิธีการจัดการให้ดีขึ้นอย่างไร?
เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ตอนนั้นคุณใช้วิธีการอย่างไร?
 คุณมีวิธีการที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง?
สาเหตุที่คุณเลือกวิธีการนี้เป็นเพราะเหตุใด?
อะไรเป็นสิ่งที่คุณใช้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการนี้?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
  โจทย์ : คุณต้องการสร้างความเชื่อมั่นในวิธีการที่เขาคิดเอง 
 คุณจะใช้คำถามกับเขาอย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองตัวอย่างคำถามการลงมือทำ

แสดงความคิดเห็น