#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ตัวอย่างคำถาม คำถามจูงใจในการตัดสินใจ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / ตัวอย่างคำถาม คำถามจูงใจในการตัดสินใจ

คำถามสร้างแนวความคิดดีๆ :
คำถามสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ตอบ มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติแล้ว จะทำให้สามารถประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจได้ ควรมีลักษณะที่ทำให้ผู้ตอบมีความคิดเชิงบวกให้มากที่สุด ไม่สร้างคำถามที่นำไปสู่ความกังวลเด็ดขาด

ตัวอย่างเช่น
คุณประเมินว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นเชิงบวกในลักษณะใด?
การตัดสินใจครั้งนี้จะนำไปสู่เหตุการณ์ดีๆ ในเรื่องใดบ้าง?
การลงมือปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้นอย่างไร?
เรื่องที่คุณจะลงมือทำนี้ สามารถส่งเสริมให้กับเป้าหมายของคุณอย่างไร?
คุณคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อคุณและผู้อื่นอย่างไร?
อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถจูงใจให้คุณตัดสินใจในครั้งนี้?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
โจทย์ : คุณเจอคนที่ยังสับสนในการตัดสินใจครั้งนี้
คุณจะใช้คำถามเพื่อจูงใจให้เขาตัดสินใจให้ถูกต้องอย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองตัวอย่างคำถามการตัดสินใจ

แสดงความคิดเห็น