#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ตัวอย่างคำถาม คำถามมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / ตัวอย่างคำถาม คำถามมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

คำถามสร้างแนวความคิดดีๆ :
คำถามเกี่ยวกับเป้าหมาย เป็นคำถามที่สำคัญ เพราะหากการพูดคุยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การช่วยให้ผู้อื่นลงมือทำก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี การใช้คำถามให้ผู้ตอบคิดถึงเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะนำไปสู่แผนงาน และการกระทำที่ถูกต้อง สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่น
คุณรู้สึกกับเป้าหมายที่พูดคุยกันอยู่นี้อย่างไรบ้าง?
สาเหตุใดที่ทำให้คุณอยากจะบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้?
เป้าหมายนี้มีความสำคัญ และมีความหมายสำหรับกับคุณอย่างไร?
การบรรลุเป้าหมายนี้ได้แล้ว จะเกิดเหตุการณ์หรือสิ่งดีๆ กับคุณเรื่องใดบ้าง?
การจะทำให้เป้าหมายสำเร็จ คุณคิดว่าควรมีแผนงานและวิธีการอย่างไร?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
โจทย์ : คุณอยากให้เพื่อนทบทวนเป้าหมายของตัวเองอีกครั้ง
คุณจะใช้คำถามกับเขาอย่างไร?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองตัวอย่างคำถามเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น