#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ตัวอย่างคำถาม คำถามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / ตัวอย่างคำถาม คำถามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

คำถามสร้างแนวความคิดดีๆ :
คำถามเปิดการเจรจา หรือใช้เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ดี จะนำไปสู่การพูดคุยที่เกิดประโยชน์ เพราะความไว้วางใจจะทำให้ผู้ร่วมสนทนาเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูด มากกว่าเนื้อหาของการพูด ดังนั้น คำถามที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มักมีประโยชน์เสมอ

ตัวอย่างเช่น
อะไรเป็นสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดตอนคุณเริ่มทำงานใหม่ๆ ?
คุณพอจะเล่าเรื่องที่คุณประทับใจให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร?
 วันไหนเป็นวันที่คุณมีความสุขมากที่สุดในอดีตที่ผ่านมา?
 คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง?
 คุณได้รับการยอมรับอย่างสูง อะไรเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นคุณค่าของคุณ?
ความรู้สึกดีๆ เกิดขึ้นขณะนี้ คุณคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
โจทย์ : คุณต้องการให้บรรยากาศการพูดคุยครั้งนี้ดีขึ้น
คุณควรใช้คำถามกับคู่สนทนาด้วยคำถามใดบ้าง?

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองตัวอย่างคำถามความสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น