#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ประโยชน์ของการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / ประโยชน์ของการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์

คำถาม? 
ช่วย...สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มากมาย
ทำให้...ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดี
เรา...เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา
พัฒนา...ให้คนเข้าใจกันและกันมากขึ้น
ตัวเอง...เกิดปัญญาด้วยตัวเอง

“ประโยชน์ของคำถามที่ดี ยังมีอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าเรานำไปใช้ให้ถูกต้องหรือไม่?”

ถ้าคำถามมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ สมควรหรือไม่ที่เราควรฝึกฝนการใช้คำถามที่ดีๆ เพื่อสามารถนำมาใช้กับตัวเอง และใช้กับคนรอบข้าง เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น
ผู้บริหารที่ตัดสินใจได้ดีเป็นเพราะมี คำถามที่ชาญฉลาด!
 นักประดิษฐ์เอกของโลกล้วนใช้ คำถามสร้างความคิดใหม่ๆ! อยู่เสมอ
โค้ชที่มีความสามารถสูง เป็นเพราะสามารถใช้ คำถามทรงพลัง! กับโค้ชชี่นั่นเอง
พ่อ แม่ ที่ดีเลือกใช้ คำถามอย่างเอ็นดู! พูดคุยกับลูก แทนการสั่ง
ผู้นำที่แท้จริงใช้การดึงดูดใจทีมงานด้วย คำถามให้ทีมงานคิด! ด้วยตัวเขาเอง
ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ ช่วยลูกค้าด้วย คำถามสู่เป้าหมาย!

“คำถามที่ถูกต้อง เมื่อใช้ถามคนที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้องนั่นแหละคือ หัวใจแห่งความสำเร็จ”

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองคำถามสร้างสรรค์ความสำเร็จ

แสดงความคิดเห็น