#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เทคนิคการสร้างคำถามอย่างมีรูปแบบอย่างง่ายง่าย

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / เทคนิคการสร้างคำถามอย่างมีรูปแบบอย่างง่ายง่าย

คนส่วนใหญ่เป็นกังวลว่า เราควรถามคำถามอย่างไร เพื่อสร้างแนวความคิดดีๆ ให้กับผู้อื่น ไม่เป็นการทำให้ผู้ถูกถามรู้สึกไม่ดี บางครั้งก็นึกไม่ออก และหลายๆ ครั้งก็นึกคำถามไม่ทัน อยากได้แนวความคิดที่สามารถสร้างคำถามได้ด้วยตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ และคิดอย่างเป็นอัตโนมัติเลย

คำถามสามารถสร้างได้โดยใช้หลักยึดกว้างๆ ดังนี้....
ระดับ 1 : คำถามเปิดทั่วไป (ใคร? อะไร? ที่ไหน? เมื่อไร? อย่างไร?)
ระดับ 2 : คำถามเปิด + คำสำคัญ (Key words) ที่ต้องการมุ่งเน้น
ระดับ 3 : คำถามเปิด + คำสำคัญ + สิ่งที่ต้องการระบุชัดเจน
ระดับ 4 : คำถามเปิด + คำสำคัญ + สิ่งที่ต้องการระบุชัดเจน + การปฏิบัติ

ตัวอย่าง
เช่น : การถามถึงเป้าหมายชนิดหนึ่ง
 ระดับ 1 : คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง?
ระดับ 2 : คุณรู้สึกกับเป้าหมายนี้อย่างไร?
ระดับ 3 : คุณรู้สึกกับเป้าหมายของปี 2557 นี้อย่างไร?
ระดับ 4 : คุณคิดว่า เป้าหมายของปี 2557 นี้ควรมีแผนปฏิบัติ อย่างไร?

ตัวอย่าง
เช่น : การถามเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ระดับ 1 : คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
ระดับ 2 : คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงการกินอาหารใหม่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
ระดับ 3 : คุณคิดว่าการเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
ระดับ 4 : คุณคิดว่าการเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายควรมีแผนงานอย่างไร?

การฝึกฝนสร้างรูปแบบของคำถามที่หลากหลายและ ระบุความชัดเจนเพิ่มขึ้นก็จะสามารถทำให้ผู้ถูกถามได้แนวความคิดของตัวเองมากขึ้นไปด้วยครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองการสร้างคำถามการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น